Wie ben ik?

Ik ben Reinder Boersma en sinds 2002 werkzaam binnen het (ruimtelijk) bestuursrecht. Na mij afgeronde rechtenstudie heb ik bij meerdere gemeenten gewerkt. Ik ben voornamelijk als jurist VTH (vergunningen en handhaving) aan het werk geweest, maar ook als projectleider van verschillende projecten waaronder implementatie van de Wabo en SquitXo (ICT-vak applicatie). Daarnaast heb ik ruim 10 jaar ervaring als teamleider binnen het VTH-gebied. Hierbij combineer ik doorgaans het leidinggeven met het zelf oppakken van (zwaardere) VTH-dossiers.

Daarnaast ben ik lid van twee bezwarencommissies en voer ik (gecertificeerde) audits uit in het kader van de Kwaliteitscriteria.

Ik onderscheid mij van andere juristen door de combinatie van mijn werkervaring, mijn vakinhoudelijke kennis op het gebied van het (ruimtelijk) bestuursrecht, mijn creativiteit in zoeken naar oplossingen en mijn karaktereigenschappen. Ook heb ik een goede politieke sensitiviteit ontwikkeld en ben ik in staat om problemen snel en adequaat klein te maken en zorgvuldig op te lossen. Mijn specialiteit ligt voornamelijk binnen de vergunningverlening, handhaving en bezwaar/beroep (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Algemene wet bestuursrecht, Drank- en horecawet, APV).

Mijn meerwaarde als teamleider en/of projectleider zit hem onder andere in het gestructureerd werken en het nakomen van gemaakte afspraken. Ook ben ik goed in staat gebleken om de werkprocessen zo “lean” mogelijk in te richten samen met de medewerkers.